Projekty realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego 2017

BUBBLE FOOTBALL - gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Zajęcia odbywają się na Hali Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. Konstantynów 1g.

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia oraz stroju sportowego, a także w miarę możliwości ochraniaczy na kolana.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (pobierz).

Uczestnik obowiązany jest posiadać ubezpieczenie NNW.

Regulamin zajęć:

strona 1

strona 2

strona 3Lista zajęć

Lista Koordynatorów

Jarosław Cierniak (Aktywny Uczeń)
604-706-364
jarasc@gmail.com
Piotr Rejmer (Aktywny Student)
794-563-794
piotr.rejmer@azs.lublin.pl
Elżbieta Deleżuch (Aktywny Lublin)
531-924-871
elzbieta.delezuch@azs.pl