Projekty realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego 2017

TENIS ZIEMNY - poziom zaawansowany

Zajęcia odbywają się na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego, al. Zygmuntowskie 4.

Zajęcia trwają 60 minut. Organizator zapewnia rakiety oraz piłki dla uczestników. Prosimy o zabranie ze sobą na zajęcia obuwia i stroju sportowego oraz wody i ręcznika.

UWAGA!!! Zajęcia na poziomie zaawansowanym odbywają się bez instruktora (bez nauki).

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (pobierz).

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Regulamin zajęć:

strona 1

strona 2

strona 3Lista zajęć

Lista Koordynatorów

Jarosław Cierniak (Aktywny Uczeń)
604-706-364
jarasc@gmail.com
Piotr Rejmer (Aktywny Student)
794-563-794
piotr.rejmer@azs.lublin.pl
Elżbieta Deleżuch (Aktywny Lublin)
531-924-871
elzbieta.delezuch@azs.pl