Projekty realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego 2017

WSPINACZKA SPORTOWA - POZIOM ZAAWANSOWANY

Zajęcia trwają 1,5 h. Obowiązkowy strój sportowy oraz obuwie na zmianę.

Zajęcia odbywają się w:

Atrium Felicity – Lublin
Al. W.Witosa 32

UWAGA!!! Grupa przeznaczona jest jedynie dla osób zaawansowanych - o przynależności do grupy decyduje instruktor. W przypadku zgłoszenia się osoby niedostosowanej poziomem do reszty grupy, instruktor ma prawo odmówić takiej osobie wstępu na kolejne zajęcia.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia przy wejściu na obiekt podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (pobierz).

Regulamin zajęć:

strona 1

strona 2

strona 3



Lista zajęć

Lista Koordynatorów

Jarosław Cierniak (Aktywny Uczeń)
604-706-364
jarasc@gmail.com
Piotr Rejmer (Aktywny Student)
794-563-794
piotr.rejmer@azs.lublin.pl
Elżbieta Deleżuch (Aktywny Lublin)
531-924-871
elzbieta.delezuch@azs.pl